Få GRATIS andel i Andelslandbruket – ta med en ny venn i åkeren

PUBLISERT

I år kan vi gi et helt spesielt tilbud til dere som er – eller ønsker å bli medlem i Dun Andelslandbruk på Jøa. Dere kan nemlig få bli med HELT GRATIS. Det eneste du trenger å gjøre, er å ta med deg en av våre nye Namdalinger når du likevel skal til Jøa på dugnader. Dette er et medlemskap som normalt koster 3000 kr. første året, og 2500 etter det.

Årets sprekeste integreringsprosjekt
Som mange av dere vet, har Namsos Røde Kors mottatt 240 000 kr fra Gjensidigestiftelsen, og 30 000 kr fra Namsos kommune, til et samarbeide om å bruke Dun Andelslandbruk som arena for integrering. Dette er en betydelig satsing, og et stort organisatorisk løft både for Røde Kors og andelslandbruket.
For å lykkes med dette spennende prosjektet trenger vi mange entusiastiske frivillige, som kan tenke seg å være med og dyrke grønnsaker til eget bruk – og samtidig ta med seg en bosatt flyktning – eller en familie, inn i prosjektet.

For nye medlemmer – hva er et andelslandbruk?
Kort fortalt er et andelslandbruk en gjeng med matglade personer som i samarbeid med bonde/gartner, dyrker masse grønnsaker (ca. 30-35 sorter), og deler avlingen likt mellom seg. Dun Andelslandbruk starter vår fjerde sesong i år, og i to av årene har gården/andelslandbruket hatt samarbeid med Røde Kors om å også bruke andelslandbruket som en arena for integrering.

Dyrking sammen
I åkeren stiller alle likt. Det vil si at noen kan ganske mye, andre ingen ting – uavhengig av hvilket land du kommer fra eller hvilket språk du snakker. Mellom planteradene går praten, det skapes kontakt og vennskap, og tilhørighet i et godt og varmt fellesskap. Vi lærer av hverandre, og blir ganske gode grønnsaksdyrkere underveis. Et viktig prinsipp med andelslandbruk er at vi deler både risiko, arbeid og avling. Om sesongen blir god, får vi masse grønnsaker, og gir naturen oss utfordringer som gjør at avlingen blir mindre – så blir det mindre å fordele. (Til nå har andelseierne fått MASSE grønnsaker hvert år.)
Jordarbeid, gjødsling og traktorarbeid, arbeid mellom dugnadene, og innkalling til dugnad, gjøres av Ola Kai Faksdal og Sissel Thorsen, som driver Dun Gård, hvor andelslandbruket ligger.
Hvorfor gratis medlemskap?
I budsjettet var det opprinnelig satt opp et betydelig beløp til transport (105 000 kr) pluss fergebilletter. Vi har sett på muligheten for å få til logistikken på en mer hensiktsmessig måte som kan gi rom for flere deltakere i prosjektet.
Røde Kors vil derfor tilby eksisterende og nye andelsbønder å bli frivillige flyktningeguider i Røde Kors, og at vi isteden for å bruke 105 000 kr til transport, bruker dette beløpet for å dekke medlemsandelen i DAL for de frivillige. Tanken er altså at medlemmer/frivillige som tar ansvar for logistikk – dvs. informasjon, transport til dugnad og høsting, alt som trengs av registrering, påmelding på dugnader etc. til 1-2 personer eller en familie (én andel), selv får dekket sin medlemsandel i prosjektet. På den måten får vi med flere deltakere, integreringen blir enda bedre, med mer direkte kontakt, og ansvaret for logistikken blir fordelt på en måte som gjør det enklere å lykkes med prosjektet.
Hvordan gjør vi det?

SI FRA OM DU ER INTERESSERT: Vi trenger tilbakemelding så snart som mulig, og senest innen 8. Mars, på grunn av bestilling av planter og frø.
For spørsmål eller påmelding, ta kontakt med Sissel Thorsen på mobil 46904544, eller mail: sissel.thorsen@gmail.com. Tilbudet forutsetter selvsagt at vi får nok deltakere fra målgruppen. Om du kjenner en bosatt flyktning du tror kan ha lyst til å være med på dette, må du veldig gjerne informere om tilbudet og evt. gjøre avtaler om at dere kan være med i andelslandbruket sammen.
DUGNADENE: Det kommer til å være dugnader/høsting stort sett hver lørdag fra slutten av mai til uti oktober. Hver andelseier forplikter seg til å delta med 20 timer dugnad i løpet av sesongen, samt høstingen til eget bruk. En normal dugnadsdag vil se omtrent sånn ut:
Folk bør ha spist frokost før de kommer med ferga som går fra Ølhammeren klokka 10. (Det tar ca. 30 min. fra Namsos. Dugnadene starter med orientering klokka 1015, deretter arbeid til kl. 13 00. En egen matgruppe ordner felles måltid, betalt av prosjektet. Pause 1300 – 1400. Arbeid 1400 – 1615.
Totalt arbeid på en dugnadsdag = 4t 30 min. Som dere ser er det forholdsvis lette arbeidsdager, og alle jobber i sitt eget tempo.

MATGRUPPA: Vi ønsker å legge stor vekt på å få til et hyggelig felles måltid på dugnadene. Hver gang vil en gruppe få ansvar for matlaging og rengjøring. Om det er noen som har lyst til å være med i prosjektet, men kanskje ikke har helse til å arbeide i åkeren, så kan matgruppa være et alternativ. Maten dekkes av prosjektet

OPPMØTE- OG PAUSESTED: Vi samles på gården, og når parkeringen ved kirka er ledig, kan denne benyttes. Denne sesongen kan vi også benytte et ledig hus på gården til oppholdsrom v/behov. Der er det også et kjøkken vi kan benytte, og toalett.

PÅMELDING OG REGISTRERING DUGNADER: Flyktningeguiden eller den enkelte deltaker må melde seg på dugnaden på hjemmesiden til Dun Andelslandbruk dunandel.no , og skrive på tavle eller i bok, antall timer etter endt dugnad.

BARN: Barn må veldig gjerne vært med i åkeren, men små barn må bli godt passet på, så de ikke ødelegger planter og bed. Foreldre må selv vurdere om de klarer å arbeide full dugnadsdag, eller skrive færre arbeidstimer når de har med barn i åkeren. Kanskje kan det være aktuelt at én foreldre jobber i åkeren, mens den andre finner på noe sammen med barna?

FLERE
saker

Hopp rett ned til innholdet