Bli medlem

Alle som liker å rote i jorda og se ting vokse og gro, er velkommen til å være med i andelslandbruket. Du trenger ikke å kunne noe om grønnsaksdyrking – her lærer vi av hverandre hele tiden. Og stadig dukker det opp nye utfordringer og overraskelser vi løser sammen. Vi har det hyggelig sammen i åkeren og i de felles måltidene, og ikke minst får alle med seg bugnende kasser med nyhøsta grønnsaker hele høsten – om avlinga slår til som den pleier.

Pris

Om du synes det høres spennende ut å være andelsbonde, må du gjerne ta kontakt med oss, og du er velkommen til å besøke oss for å se på andelslandbruket. 

Kontingenten bestemmes på årsmøtet i andelslandbruket.  I 2023 er prisen følgende:

Alternativ 1
Andelshaver med minst 20 dugnadstimer: kr 3400. For nye medlemmer kommer i tillegg en medlemsavgift på kr. 500. Denne blir ikke refundert ved eventuell utmelding.

Alternativ 2
Andelshaver uten dugnadsplikt: kr 5500 (levering til fast sted inkludert) 

For nye medlemmer kommer i tillegg en innmeldingsavgift på kr. 500. Denne blir ikke refundert ved eventuell utmelding.

Alternativ 3 

I prosjektet «Vennskap og Kunnskap i åkeren» samarbeider Namsos Røde Kors, Namsos Frivilligsentral og Dun Andelslandbruk om å gi et tilbud til personer som har ekstra behov for en god sosial arena og møteplass. Alle deltakere får sin egen «guide» fra Røde Kors, som sørger for informasjon, transport til gården, og oppfølging i åkeren. 

Deltakere og guider får gratis deltakelse gjennom prosjektet. 

Andel av avlingen

Vanligvis blir det 8-10 (store) kasser med grønnsaker til hver andel. Henting på gården eller leveringer til fast sted. I tillegg blir poteter, gulrøtter og andre rotgrønnsaker lagret på gården, og kan hentes på avtalte hentedager gjennom hele vinteren.
Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift på kr 500 i tillegg til kontingenten.

Vi oppfordrer andelshaverne til å ta med grønnsakskasser til hverandre etter høsting. Dun Gård kan levere kasser i Namsos etter avtale.

Faktura for medlemsskap vil bli sendt ut fortløpende.

Innmeldingsavgiften vil ikke bli refundert om noen trekker seg i løpet av sesongen. Dette fordi andelslandbruket da allerede har hatt utgifter tilpasset planlagt antall. 

Hopp rett ned til innholdet