Dun Andelslandbruk

Siden 2015 har mellom 40 og hundre personer/familier hver sesong, møttes i åkeren på Dun Gård for å dyrke sine egne grønnsaker sammen med andre. Alle bidrar med minst 20 timer dugnad i løpet av sesongen, og alt vi får av avling i andelsåkrene deles likt. Fra 2016 har vi hatt et samarbeid med Namsos Røde Kors, og sammen bruker vi også åkeren som en sosial arena for inkludering og språktrening, gjennom prosjektet  «Vennskap og Kunnskap i åkeren». Asylsøkere, bosatte flyktninger, og andre mennesker som trenger en god møteplass, har fått venner og nettverk gjennom andelslandbruket. 

Og ikke minst får vi bugnende kasser med fantastisk gode grønnsaker, rett fra åkeren. Bedre blir det ikke!

All produksjon på gården drives økologisk.

Hvorfor andelslandbruk

Skulle du gjerne hatt sin egen grønnsakshage, men mangler plass, tid eller kunnskap? Er du opptak av at maten skal smake godt, og være dyrket på en måte som er bra for miljøet? Synes du det er spennende å lære mer om dyrking, og trives sammen med andre?

Da kan andelslandbruk være det rette for deg.

 

Å betjene plantemaskina krever både konsentrasjon og håndlag
Kassene fylles med nyhøsta grønnsaker

Hvordan fungerer det

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en form for direkte omsetning av mat. Ordningen øker i omfang i hele verden, og prinsippet er at andeler av produksjonen kjøpes på forhånd.

I et andelslandbruk deler vi risikoen om avlingen blir liten, og overskuddet i form av masse god mat om avlingen blir ekstra god. 

Vi regner raust når vi planter og sår, og så varierer avlingen i takt med vær og andre forhold som vi kanskje ikke rår over. 4Dun gård sørger for god jordbearbeiding, gjødsling og ugrasarbeid mellom dugnadene. Daglig leder/gartner i andelslandbruket innkaller til dugnader når det trengs, og sørger etter beste evne for at andelshaverne får god informasjon.

Årsmøtet bestemmer hvor mange arbeidstimer hver enkelt andelseier må bidra med, og hva en andel koster. 

 

 

PRIS

I 2024 koster en andel kr 3400. I tillegg er det en engangs innbetaling på kr 500 ved innmelding

Det er også mulig å være med uten dugnadsplikt, da koster en andel 5500 pluss engangs medlemsavgift. 

Er du med som guide i Røde Kors sitt prosjekt «Vennskap og Kunnskap i åkeren, dekker Røde Kors kostnadene med medlemskap. 

Ifølge Norsk Landbruksrådgivning får du normalt en god del mer for pengene enn om du skulle kjøpt tilsvarende med grønnsaker i butikken.  Og SMAKEN av grønnsaker rett fra åkeren, den får du ikke i grønnsaksdisken.

Vennskap og kunnskap i åkeren

I 2019 fikk Namsos Røde Kors, Namsos Frivilligsentral og Dun Andelslandbruk, fylkets inkluderingspris for dette prosjektet. 

Vi inviterer med mennesker som trenger en hyggelig sosial arena og nye venner. Alle får sin egen «guide» fra Røde Kors, som hjelper til med informasjon, transport og annet. I åkeren er alle jevnbyrdige. Noen kan mye, andre har aldri sett en meitemark eller en gulrot med jord på. I åkeren lærer vi alle av hverandre. Vil du være guide? Ta kontakt. 

Høsting og henting

I høstesesongen blir kasser med grønnsaker levert til et avtalt drop-punkt i Namsos, i cirka 8 -10 uker. De som bor på Jøa henter på gården etter dugnadene. Deretter kan potet og andre langringsgrønnsaker hentes på gården etter avtale. 

De som deltar på dugnadene tar med sine kasser hjem.

Fint vær og fine folk - i gang med den siste gulrotopptakinga. Vi har plass for flere i åkeren

Økende interesse over hele verden

Antall andelslandbruk er i sterk vekst både i Norge og ellers verden. I 2022 var det 86 slike bruk i Norge, ifølge tall fra Øko­logisk Norge. Antallet vokser raskt, og flere andelslandbruk har lange ventelister.

Les mer her:

Sosialt

Dun gård og andelslandbruk skal være et hyggelig sted å komme til. Vi har felles måltider på dugnadene, maten smaker best når den spises sammen med gode venner. 

Åker og gårdstun er alltid åpent for medlemmene.

Og skulle noen ønske å ta noen dager på Jøa, er det mulig å leie det idylliske Dun Feriehus som tilhører gården. Det finner du på Airbnb.

Maten er best når den spises sammen med gode venner

Hopp rett ned til innholdet