Fra høstens medlemsmøte

PUBLISERT

17 andelsbønder og venner var med på medlemsmøtet på Brakstad den 22.10, og vi skal prøve å oppsummere noen av de mange gode innspill, forslag og idéer som kom fram under møtet.

Orientering fra gården

Ola og Sissel startet med en liten gjennomgang av hvordan sesongen har vært – fra deres ståsted.

– Vi har vært ca like mange medlemmer som i fjor, og et positivt tilskudd er 10 andeler fordelt på beboere på Namsos asylmottak. De har deltatt på dugnader, og fått masse grønnsaker for sine andeler. Dette er et samarbeide vi har lyst til å fortsette med, gjerne utvide til neste år. Masse trivelige dugnader og positive folk.

– Årets avling har også vært bra. Til tross for et kraftig angrep av kålmøll, som reduserte avlingen av noen av sortene (for eksempel blomkål, knutekål og kålrot), har den totale mengden vært større enn forventet.For eksempel har vi tre ganger mer potet enn i fjor. Vi har antakelig avling nok til ca 60 medlemmer, og et større areal enn vi trenger med dagens antall medlemmer.

– Prinsippet med vekstskifte fungerer godt.

– Vi har hatt en utfordring med å få nok dugnadsfolk når det har vært nødvendig. Vi har i utgangspunktet ca 20 arbeidstimer per andel. Men om det ikke kommer nok folk i den tida ugraset må taes, mangedobler arbeidsmengden seg.

– Vi har også i år en utfordring med rådyr, særlig ut over høsten. Det ble også stående endel kål litt for lenge i åkeren, grunnet mangel på dugnadshender de siste høstedagene.

– Arbeidsmengden har vært stor. Vi har hatt dugnad omtrent hver uke hele sesongen. I høst delvis to ganger i uka. Flere personer og lengre arbeidsdager hadde kunnet redusere antallet dugnader noe.

Forslag fra møtet

Det kom flere gode forslag, som styret og vi på gården vil ta med oss og prøve å gjøre noe med.
– Gulrota bør sås tidligere, for å få unna det viktigste ugrasarbeidet før folk drar på ferie. Det avhenger litt av været, siden vi må lage falske såbed, og gjøre ugrasarbeid før såing. Det kan være en mulighet å lage såbedene allerede i høst. Vi vil også spørre om det er mulig å få resten av plantene noe tidligere.
– Vi må formidle behovet for dugnadshjelp tydeligere enn vi har gjort, så medlemmene får forståelsen av at det er helt avgjørende at de stiller opp når ugraset må tas.
– Om vi ikke blir flere medlemmer må arealet reduseres, og vi kan så/plante tettere. (Innspill fra Thomas Holzt, Norsk landbruksrådgivning)
– Dugnadene må planlegges bedre, og arbeidet effektiviseres.
– Vi må få til litt lengre arbeidsdager når vi har dugnad. Til nå har arbeidsøktene vart 3-4 timer.
– Medlemmene må registrere tidsbruk likt. Kun reell arbeidstid føres som dugnadstimer. Matpauser og andre aktiviteter regnes ikke med.
– Om noen av medlemmene ikke har tid eller helse til å gjøre sin arbeidsinnsats, oppfordres de til å enten ta kontakt for å få andre arbeidsoppgaver, eller å dele andelen sin med noen som kan være med og arbeide.
– Potet- og gulrotopptaking må komme i tillegg til de oppsatte dugnadstimene.
– Vi trenger flere medlemmer, for å få flere å fordele arbeidet på.
– Forslag om å opprette ansvarsgrupper for de enkelte arbeidsområdene, såing/planting, ugras, og høsting.

Ansvarsgrupper og rekruttering/PR-ansvarlig

Vi ble enige om å opprette tre grupper med tre personer i hver gruppe, med ansvar for såing/planting, ugras, og høsting. Ansvarsgruppene skal i samråd med gartner innkalle til dugnader og sørge for at arbeidet blir gjort til rett tid.
Margreet Sloot har ansvaret for ugrasgruppa, og får med seg to personer til.
Christian Wråli og Bjørg Tingstad fordeler så/plantegruppe og høstegruppe mellom seg, og får med seg tre personer til hver.
Kjartan Trana blir ansvarlig for rekruttering PR.
Alle disse fire blir samtidig redaktører/administratorer av hjemmesiden, den åpne Facebooksiden og den interne Facebookgruppen sammen med Sissel.

Årets avling – hent og skriv opp

Poteter, kålrot og gulrøtter er lagret i garasjen på Ner-Dun (nabotunet til Sissel og Ola) Andelslandbruket sine poteter og grønnsaker står på venstre side i rommet. Her er det 50 kg poteter, 25 kg gulrøtter, og 3 kg kålrot per andel. Ta med poser å ha i, vei på vekta som står der, og skriv i boka når dere henter. Ta gjerne kontakt med Sissel eller Ola første gang dere henter grønnsaker, så viser vi dere hvor det er.

FLERE
saker

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta informasjon fra oss på epost.

© Dun Gård

Hopp rett ned til innholdet