Velkommen til ny KVELDSMAT-PRAT, om JØA, trivsel, reiseliv og samarbeid. Torsdag 1.2 kl. 1900

PUBLISERT

Dette er en invitasjon fra opplevelses-nettverket på Jøa, til ALLE som har tanker om hvordan vi alle kan bidra til å skape trivsel, bolyst, besøkslyst, godt omdømme og utviklingsmuligheter på øya vi er så glade i. Vi inviterer til KVELDSMAT-PRAT, den første torsdagen hver måned. Vi startet i januar, med bra oppmøte og spennende samtaler. Håper mange kommer for å delta i praten. Denne gangen i Matgarasjen på Dun Gård.

Jeg gjentar litt av informasjonen fra forrige gang, siden vi forhåpentligvis når ut til noen flere hver gang.  Som mange kjenner til, har en gruppe reiselivsaktører startet et nettverk for å styrke muligheten for å drive denne type næring på Jøa.

Og så er det selvfølgelig ikke bare vi som driver med reiseliv som har betydning or opplevelsen folk har når de besøker øya vår. Og det er mange flere enn oss som har spennende tanker og kreative idéer om hvordan vi kan samarbeide, og få til en best mulig opplevelse for de som kommer hit – og trivsel for oss som bor her.

Vi inviterer derfor alle dere som sitter med tanker om dette, til månedlige treff rundt et enkelt kveldsmåltid og en kaffekopp, for å snakke sammen.
Temaet for Kveldsmat-praten denne gangen vil bli følgende:

  • Det er mange som har lyst til å samarbeide om spennende arrangement, hjelpe til når noe skjer, som enkeltpersoner, bedrifter, eller som medlemmer i lag og foreninger. Så HVORDAN skal vi gjøre dette i praksis. Og hvordan skal vi nå ut med informasjon som gagner alle?
  • Det er en kjennsgjerning at det er vanskelig å finne overnatting når det skjer noe på Jøa. Det er ikke hyggelig med oppbruddsstemning ti-tida, fordi siste ferge snart går. Men så er det kanskje flere senger enn vi vet om rundt omkring. Klarer vi å lage en oversikt over hva som finnes? Hvordan skal det gjøres – og igjen, hvordan skal vi få ut informasjon til de som trenger den?
  • Andre ting – hva har folk på hjertet – forslag til tema neste gang, torsdag 7.mars.

 

Det blir mulighet til å kjøpe en enkel matbit, drikke, og kaffe/te med noe til.

FLERE
saker

Hopp rett ned til innholdet