Kaos i kålåkeren – men dette får vi til

PUBLISERT

Torsdag var det tilløp til litt kaos og sure miner i åkeren – det må vi gjøre noe med. Det positive med dagen var at såpass mange kom for å hente grønnsaker til seg selv og hverandre – og det er jo akkurat sånn vi vil ha det. Men det er nok behov for en ny runde med informasjon om hvordan vi må gjøre dette i praksis.

Møt til avtalt tid
Alle må møte til avtalt tid, ellers blir det helt umulig å vite hvor mange andeler det skal høstes til. Er det 20 andeler så høster noen 20 savoykål, noen 40 løk osv. Det blir vanskelig å få oversikten om folk ramler inn etterhvert.

Ta med noe å ha i
Dette har det blitt gitt beskjed om mange ganger, likevel møter folk uten kasse. Det koster 20 kr for en grønn ifco-kasse på butikken. Ta med så mange kasser du skal ha med hjem. Legg kassene utover så vi kan telle hvor mange kasser. Så høster vi og fordeler likt.

Ta med kniv
Til mye av det som skal opp av åkeren trengs det kniv. Ta med!

Legg utstyr på plass
Dette gjelder gjennom hele sesongen. Utstyr som er brukt skal legges på plass. Det kommer ingen og rydder etter deg. Når du er andelsbonde er det din åker – og ditt ansvar.

Én har ansvar under høstingen
Det er ikke sikkert Sissel eller Ola er der hver gang. Da er alltid en annen spurt om å ta ansvar for høstingen. Ut over det må alle sørge for å ta med det de trenger og komme til rett tid. Og smile litt til hverandre om noe blir litt ugreit.

Skriv i boka
For å holde litt oversikt over hvor mye som høstes, må alle skrive i boka. Høsteansvarlig skriver inn hva som er høstet, hver enkelt må skrive inn hvem dere høster til.

Tidspunkt
Med mindre annet er gitt klar beskjed om, er det høsting torsdager klokka 1715. Det betyr at dere som kommer med ferga må ta 17-ferga.

Det blir IKKE høsting torsdag 27., siden det er åpen dag lørdag 29. Da tar vi samtidig en dugnadsdag. Dere som ikke har timer nok selv – eller om de dere er guider til mangler timer- da har dere en mulighet til å få tatt ei økt.

Følg med på Facebook
Alle må ta ansvar for å skaffe seg den informasjonen dere trenger. Vi legger ut på Facebook hver eneste gang det er noe folk trenger å vite. Og alt ligger lagret på hjemmesiden, Gå inn og sjekk.

Guider – følg opp de dere har asvaret for
Med gratis medlemskap følger det noen forpliktelser vi har blitt enige om. Noen har hatt litt for lite kontakt med de dere har ansvar for. Sørg for at alle får kommet seg i andelslandbruket i løpet av de dagene vi har igjen, og at alle får sin andel av grønnsakene.

Til slutt – husk at alle gjør så godt vi kan, og vær snille mot hverandre 🙂

FLERE
saker

Hopp rett ned til innholdet