VIKTIG: Påminning til alle guider

PUBLISERT

Nå er åkeren full av herlige grønnsaker – som må høstes fortløpende om de ikke skal gå tapt.
Vi tror derfor det kan være på sin plass med en liten påminner til alle guidene i prosjektet «Vennskap og kunnskap i åkeren». Uavhengig av hvor mange timer dere selv har lagt ned i åkeren, så har dere et ansvar for at de dere er guider for, kommer seg i åkeren og får høsta sin andel.
Det er masse grønnsaker til hver – men dette kan ikke høstes på ei økt – eller når det passer den enkelte. Mange av grønnsakene går i blomst og blir ødelagt om de står for lenge.

Siste mulighet for dugnadstimer
Guidene har også ansvar for at alle deltakere får deltatt sine timer. Vi skjønner at dette ikke er like enkelt for alle, men oppfordrer dere som er guider til å gjøre en ekstra innsats for å få med de som har deltatt lite. Den siste oppsatte dugnaden er 29. september, da er det også åpen dag. Og så blir det gulrotopptaking, og da vil det bli behov for mange hender. Dato kommer! Som dere vet er ikke høsting til eget bruk (og til hverandre) med i antall dugnadstimer.

Alle – både de som er med i prosjektet og ordinære medlemmer, må også ta ansvar selv for å få sin del av avlingen – det er nok å ta av.

Gruppene må avtale høsting
Noe av det viktigste med å være organisert i grupper, er at dere kan høste til hverandre. Vi oppfordrer dere derfor til å ta kontakt innad i gruppa og sørge for at minst én bil fra hver gruppe kommer til felles høsting.
Første mulighet er torsdag 6. september.

FLERE
saker

Hopp rett ned til innholdet